امور بازسازی و مسکن روستایی

براساس گزارش سال 2000 برنامه عمران ملل متحد UNDP ايران يكي از سانحه‌خيزترين كشورهاي جهان محسوب مي‌شود مانند سيل، طوفان، رانش زمين و از همه مهمتر زلزله، هر ساله بسياري از سكونتگاهاي ايران را به ويژه در مناطق روستايي تهديد مي‌كند.

آسيب‌پذيري ايران در برابر زلزله

از نظر زلزله‌خيزي تقريباً در مقاطع 5 تا 7 سال يك بار شاهد وقوع زلزله با بزرگي 6 تا 7 درجه در مقياس ريشتر و گاهي بيشتر هستيم براساس مطالعات زمين‌شناختي حدود 97 درصد از شهرها و روستاهاي كشور ما در معرض خطرات ناشي از وقوع زلزله مي‌باشد.

بنابراين بنياد مسكن براي مقابله با تهديد سوانح طبيعي عمليات پيشگيري پيش از وقوع سانحه را با اجراي طرح ويژه بهسازي و نوسازي سكونتگاههاي آسيب‌پذير روستايي و همچنين بازسازي مناطق سانحه‌ديده پس از وقوع سانحه را در دستور كار خود قرار داده است.

اولویت برنامه های مسکن روستایی:

- تدوین برنامه جامع بهسازی بافت فرسوده روستایی

- توسعه مسکن معیشت محور

- توسعه گردشگری روستایی (بوم گردی)

- بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پاک

- ورود به روستاهای کمتر برخوردار از تسهیلات طرح ویژه با تاکید بر حفظ و احیای معماری بومی

شناسایی اقشار محروم و نیازمند واقعی واولویت بندی و اجرای دقیق مندرجات دستورالعمل

 

طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي

مقدمه:

طرح بهسازي مسكن روستايي از سال 1374 توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي، با هدف بهبود كيفيت مسكن و بافت روستايي و ارتقاء سطح ايمني، بهداشتي، رفاه و آسايش مسكن روستايي آغاز گرديد. اين مهم توأم با ارايه تسهيلات و زيرساخت‌ها، قابليت آن را مي‌يافت كه به ايجاد حس تعلق به مكان، حفظ تراكم جمعيت خانوار، بهبود سيماي بصري و چشم انداز روستا، مقاوم سازي مسكن و در نتيجه بهسازي زندگي روستايي بينجامد، هر چند با فراز و نشيب‌ها و مشكلات فراوان اداري و اجرايي روبرو بود. ليكن به منظور تسريع در روند اجراي بهسازي مسكن روستايي و نيل به اهداف اين طرح، و با عنايت به كسب تجارب ارزنده و شناسايي نقاط ضعف و كمبود سال‌هاي گذشته، طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي در سال 1384 در هيأت محترم دولت مطرح شده و به تصويب رسيد.

انتخاب و بكارگيري مشاوران جهت مطالعه و طراحي الگوهاي مسكن روستايي

به منظور حفظ هويت معماري روستاهاي كشور و همچنين توجه به نيازهاي متأثر از شرايط روز، تعداد 30 مشاور جهت تهيه الگوهاي معماري روستايي استان با توجه به موقعيت و شرايط جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... فعاليت مي‌نمايند. مشاورين پس از انجام مطالعات كتابخانه اي و برداشت‌هاي ميداني، احكام و ضوابط طراحي الگوهاي همساز با اقليم، معيشت، فرهنگ و... را در مناطق روستايي استان‌ها تهيه مي‌نمايند.

طرح نظام فني روستايي

با توجه به لزوم ساخت واحدهاي مسكوني مقاوم و امن در مقابل خطرات حوادث طبيعي ضرورت تشكيل يك نظام كنترلي در ساخت و سازهاي روستايي براي دستيابي به مسكن روستايي مقاوم و نيز اهميت مسكن روستايي در رشد و توسعه پايدار كشور، موضوع ساخت و ساز اصولي با نظارت مناسب نبايد ناديده گرفته شود.

طرح نظام فني روستايي تشكيلاتي است كه براي دستيابي به اين امر مهم شكل گرفته و از سال 1382 در تمامي‌استان‌هاي كشور راه اندازي و كليه نقاط روستايي را تحت پوشش قرار داده است.

اهداف طرح نظام فني روستايي

-    ترويج اصول فني ساختمان سازي و رشد آگاهي عمومي‌

-   هدايت بافت فيزيكي روستاها و بهسازي محيط زيست و سكونتگاههاي روستايي براساس طرح‌هاي هادي روستايي

-     بالا بردن كيفيت ساخت و سازهاي روستايي

-     استفاده صحيح از مصالح مقاوم و استاندارد

-    شناسايي، بكارگيري و ساماندهي نيروهاي انساني بومي‌مستعد در فن ساختمان سازي روستايي

-    بالا بردن سطح دانش فني و اجرايي ناظرين با آموزش علمي‌و عملي مستمر آنان

مطالعات و تحقيقات

به منظور ارتقاء دانش فني و كاربردي و تهيه و تدوين اطلاعات پايه و مباني نظري در زيربخش‌هاي بازسازي و مسكن روستايي، مطالعات و تحقيقات و آموزش و ترويج، دو ركن اساسي فعاليت‌هاي اين بخش مي‌باشد كه با هدف‌هاي زير در دست پيگيري است:

-   دستيابي به برترين تكنيك‌ها و روش‌هاي بازسازي و ساخت مسكن روستايي در جهت ايجاد ايمني و آسايش براي روستاييان

-  تشكيل و بهنگام سازي متمركزترين سامانه اطلاعاتي مطالعات و تحقيقات بازسازي و مسكن روستايي

-  تشكيل سامانه جامع اطلاعات و آمار با بهره گيري از قابليت‌هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (ICT) و (GIS)

مأموريت

-   برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي حوزه بازسازي و مسكن روستايي

-  برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي آموزشي و ترويجي در زمينه ساخت مسكن مقاوم براي مردم و دست اندركاران ساخت

-   تلاش در جهت دستيابي به الگوهاي مختلف و برتر طراحي و ساخت مسكن مطلوب

-  تعامل كارآمد، نهادينه و پويا با دانشگاهها، مراكز علمي‌– پژوهشي، نهادهاي صنفي، دستگاههاي اجرايي و عوامل ذيربط بازسازي و مسكن روستايي

-   برگزاري همايش‌هاي تخصصي منطقه اي، ملي و بين المللي در حوزه بازسازي و مسكن روستايي در جهت مشاركت علمي‌با متخصصان داخلي و خارجي

-    اهتمام به انتشار تاليفات، ترجمه‌ها و نتايج حاصل از پروژه‌هاي تحقيقاتي صورت گرفته در حوزه

-  راه اندازي نظام پيشنهادها در جهت تعامل هر چه بيشتر با مراكز استان‌ها

-   ارايه راهكارهاي افزايش مشاركت عمومي‌در فعاليت‌هاي بازسازي و مسكن روستايي

عملكرد طرح ويژه بهسازي

ساختار اجرايي برنامه

نقش مردم: نقش دولت:

·                    مديريت ساخت

·                    نظارت و پيگيري

·                    مشاركت در تهيه طرح و تصميم‌گيريها

·                    انتخاب

·                    توانمندسازي مردم از طريق:

·                    ارايه وام كم بهره

·                    هدايت‌هاي فني

·                    تهيه طرحهاي شهري

·                    نظارت فني

 

بازسازي مناطق آسيب‌ديده از سوانح طبيعي

بنياد مسكن به منظور احياء و توسعه مناطق آسيب‌ديده از سوانح طبيعي با بهره جويي از توانايي‌هاي ملي و منطقه اي در يك برنامه فشرده اقدام به بازسازي واحدهاي مسكوني آسيب‌ديده مي‌نمايد.

 

برنامه ريزي براساس بازسازي مشاركتي

 

نقش مردم:

مديريت ساخت، نظارت و پيگيري، مشاركت در تهيه طرح و تصميم گيري‌ها و انتخاب

نقش دولت و مديريت بازسازي:

ارايه وام بلاعوض و جبراني، هدايت‌هاي فني، تهيه طرح‌هاي لازم، انجام پشتيباني‌هاي لازم در زمينه تأمين منابع، حمايت از قشر آسيب پذير.

سياست‌هاي تكنولوژي ساخت

ارتقاء كيفي واحدهاي مسكوني و بافت محيط زيست نسبت به شرايط پيش از سانحه زلزله.

اتخاذ شيوه‌هايي از تكنيك ساخت كه در درجه اول هماهنگ با اصل خودكفايي در سطح منطقه و در درجه دوم در سطح ملي.

تهيه ضوابط و توصيه‌هاي طراحي و اجرايي از طريق الگوسازي و كنترل و ارشاد مردم جهت ارتقاء كيفي ساخت مسكن.

سياست‌هاي طراحي و برنامه ريزي

نظام طراحي در مناطق آسيب‌ديده بر اين اصل متكي است كه طراحي بايد با مردم و همراه با آنها انجام شود.

نظام طراحي به آنچه مردم تاكنون انجام داده اند به عنوان يك ارزش و پديده با احترام مي‌نگرد.

نظام طراحي سعي در راه اندازي سيستم‌ها و روش‌هاي طراحي در گذشته را دارد و هرگونه تحول را متناسب با امكانات موجود و در كنار آنها جستجو مي‌كند.

نظام طراحي، تحول در زمينه طراحي را در چارچوب اهداف ارزشي اسلام و برخاسته از نيازهاي مردم جستجو مي‌كند.

نظام طراحي تأكيد به درجاسازي مجتمع‌هاي زيستي داشته و طرح‌هاي تجميع و ادغام و جابجايي بدون دلايل فني قوي را مردود مي‌شمرد.

مراحل بازسازي

اقدامات مقدماتي

بررسي ميداني منطقه آسيب‌ديده، تشكيل و تجهيز و استقرار ستادهاي عملياتي و در صورت نياز ستادهاي معين، كارشناسي و آمارگيري سكونتگاههاي آسيب‌ديده، تشكيل پرونده براي آسيب ديدگان.

برنامه ريزي براي بازسازي

تهيه برنامه بازسازي و تصويب آن توسط مراجع ذيصلاح.

تهيه طرح‌هاي كالبدي

در صورت لزوم تهيه طرح‌هاي كالبدي براي مناطق متأثر از سوانح و اصلاح بافت فيزيكي سكونتگاهها.

 

آواربرداري

استفاده از ماشين‌آلات سنگين بنياد مسكن در پاكسازي مناطق سانحه‌ديده از آوار بر جاي مانده.

تأمين و توزيع تسهيلات بانكي

توزيع تسهيلات بانكي ميان آسيب ديدگان با همكاري و حمايت دستگاههاي ذيربط از جمله هيأت محترم وزيران و سيستم بانكي كشور.

تهيه و توزيع مصالح ساختماني

بنياد مسكن در صورت نياز منطقه حادثه‌ديده نسبت به تهيه و توزيع مصالح ساختماني عمده مانند: آجر، فولاد و سيمان از طريق شركت‌هاي تابعه بنياد مسكن و توزيع آن ميان آسيب ديدگان اقدام مي‌نمايد.

آموزش و ترويج فرهنگ ساخت و ساز

آموزش و ترويج فنون ساختماني و مهارت‌هاي فني به گروههاي اجرايي و بنايان محلي در جريان عمليات بازسازي.

بهبود شرايط زيستي و سكونتي

-   برنامه ريزي و طراحي مناسب براي روستاهاي مستقر در بستر نامناسب و رفع مشكلات بافت فيزيكي روستاها به لحاظ شبكه معابر، توزيع مناسب خدمات، بهبود شرايط بهداشتي

-   جلب مشاركت مردمي‌در عمران روستاها و ايجاد زمينه‌هاي مناسب توسعه اي

-    ايمن سازي سكونتگاهها و مقاوم سازي مسكن

-  ايمن سازي سكونتگاههاي در معرض خطر از طريق نظام دهي به ساخت و سازهاي روستايي و جلوگيري از ساخت و ساز در نواحي خطرناك و جابجايي اين سكونتگاهها به منظور مقاوم نمودن در برابر سوانح احتمالي آينده

تفاهم نامه بین بنیاد مسکن و سایر سازمان ها ( مرتبط با حوزه بازسازی )

  • تفاهم نامه سه جانبه با بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی
  • تفاهم نامه با بنیاد برکت
  • تفاهم نامه با منطقه آزاد اروند
  • تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستس و گردشگری
  • تفاهم نامه بامرکز خدمات حوزه علمیه
  • تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی
  • تفاهم نامه با پست بانک

آمار عملکرد بازسازی های صورت گرفته از گذشته تا پایان سال 96

 

​موضوع بازسازی ​تعداد واحدهای بازسازی شده
​مناطق جنگزده در 5 استان ​158366
​زلزله سال 1369 گیلان و زنجان  ​200057
​سیل سال 1371 در 15 استان ​170000
​زلزله اردبیل سال 1375 ​19500
​زلزله های شمال و جنوب خراسان سال 1376 ​30357
​زلزله سال 1381 آوج ( قزوین، همدان، زنجان و کرمانشاه) ​35830
​سیل سال 1378 نکا ​3976
​سایر استانها ( سیل زابل، زلزله فارس و ...) ​358325
​زلزله سال 1382 شهرستان بم ​68459
​زلزله سال 1383 سیستان و بلوچستان  ​2200
​برف شدید سال 1383 گیلان ​30511
​زلزله سال 1383  استان کرمان ( زرند) ​23358
​حوادث سال 1383 سایر استانها ​29736
​زلزله سال 1385 استان لرستان ( بروجرد و درود) ​47200
​سیل سال 1384 استان گلستان ​2000
​زلزله سال 1384 جزیره قشم ​3800
​سیل سال 1386 ( طوفان گونو) سیستان وبلوچستان  ​17053
​حوادث سال 1384 سایر استانها ​29573
​سیل سال 1387 استان مازندران ​10346
​حوادث سال  1388 کل کشور ( 1320 میلیارد ریال) ​18266
​حوادث سال 1389 پنج استان ( خراسان رضوی، فارس، کرمان،سمنان و لرستان) ​17564
​حوادث سال 1390 از جمله خراسان (نیشابور)، فارس ( ممسنی و سپیدان) ​23933
​حوادث سال 1391 آذزبایجان شرقی، مازندران، خراسان جنوبی و ... ​38881
​حوادث سال 1392 بوشهر( دشتی و دشتستان)، هرمزگان (بشاگرد و بستک)،
 برف گیلان و مازندران
​18242
​حوادث سال 1393 (سیل خراسان جنوبی، گلستان، مازندران، هرمزگان، سمنان، زلزله ایلام و ... ​21079
​حوادث سال 1394 مازندران، کهکیلویه، البرز، هرمزگان، مرحله دوم زلزله ایلام و ... ​1067
​حوادث سال 1395 مازندران، ایلام، شهر دو گنبدان، خوزستان و حدود 30 حادثه دیگر ​5379
​حوادث سال 1396آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس و ... ​5668
​جمع کل واحدهای بازسازی شده ( از بدو تاسیس بنیاد مسکن) ​1415187