نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسکن شهری

مسکن شهری


 از آنجا که تامين مسکن از مهمترين معضلات اقشار مختلف بخصوص خانوارهای کم درآمد ميباشد و از طرفی افزايش جمعيت سوانح طبيعی عدم رعايت اصول و ضوابط فنی در دوره های گذشته و ... موجب تشديد تقاضا از يک سو و افزايش بی رويه قيمت مسکن از سوی ديگر موجب عدم تعادل و افزایش فاصله عرضه و تقاضا و نتيجتاٌ بروز يکسری ناهنجاريهای روانی و فرهنگی و اقتصادی در جامعه ميگردد لذا پرداختن به مسئله مسکن ميتواند پاسخگوی بخشی از نیاز جامعه باشد.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت مسکن
1-فتوكپي شناسنامه خود و همسر (صفحات اول، دوم و سوم در صورت داشتن توضيحات) فرزندان صفحه اول
2-تعيين وضعيت نظام وظيفه (فتوكپي كارت پايان خدمت براي مردان متولد 1338 به بعد)
3-ارائه اجاره نامه مشتمل بر تعيين محل سكونت اجاره اي و يا ارائه استشهاد محلي مبني بر سابقه سكونت
4-مدارك و سوابق ايثارگري
5-گواهي حقوق و درآمد ماهيانه
6-گواهي خلاصه فوت همسر و يا حكم دادگاه ( در صورت سرپرست خانوار بودن ) برای خواهران

گردش کار
1-مراجعه متقاضي به بنياد و ارائه درخواست كتبي
2-تكميل فرم تقاضاتوسط متقاضي و تعيين زمان تكميل مدارك
3-استعلام از سازمان مسكن و شهرسازي و … توسط بنياد