نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی

طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی


به متقاضيانی که قصد احداث مسکن در روستا را داشته باشند در قبال ارائه مدرک مالکيت زمين و پروانه ساختمانی تسهيلات پرداخت می گردد.دريافت کننده تسهيلات موظف می باشد ضوابط فنی ساختمان در برابر زلزله را رعايت نمايد تسهيلات مذکور در سه مرحله به تناسب پيشرفت کار پرداخت می شود.

مراحل:
1- دریافت پروانه ساخت
2- ارائه تقاضا و تائید شورا به بنیاد مسکن
3- تکمیل پرونده از لحاظ کارت پایان خدمت و کپی شناسنامه
4- معرفی متقاضی به بانک جهت عقد قرارداد و تضمین بانکی
5- بازدید کارشناس بنیاد از مراحل ساخت و مطابقت آن با الگوی ساخت و پرداخت قسط اول
6- ادامه کار و پرداخت مراحل بعدی اقساط
7- صدور پایان کار
مدارک مورد نیاز :
1- پروانه یا شناسنامه ساختمان
2- نقشه
3- سند مالکیت رسمی یا عادی
4- کارت پایان خدمت
5- کپی شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل