نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شعبات بنیاد

شعب

نام مدیر

تلفن مستقیم

تلفنخانه

نمابر

اردکان

محمد رضا باقری

32223944

32223100

32223944

ابرکوه

حمیدرضا چاکرالحسینی

32838061

32838059

32838060

32838061

 

بافق

علیرضا طالعی

32423019

32423020

32423019

بهاباد

مسلم فتاحی

32472200

32472202

32472200

تفت

عباسعلی فرحبخش

32632030

2-32632031

32633011

خاتم

قاسم انتظاری

32570800

32570800

32572074

اشکذر

هادی صراف

32722066

32722611

32722066

مهریز

حسن زارع زاده

32522211

32522210

32522211

میبد

سید حسین موسوی

32353300

32353300

32353700

یزد

محمد رضا امراللهی

37223353

37212037

37223353

زارچ

امیر پوردانش

35278300

35272355

35272356

ماشین آلات عباسعلی پاک طینت - 32726731 32726720