نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسهیلات ودیعه مسکن

تسهیلات ودیعه مسکن


  •  متقاضی باید متاهل و سرپرست خانواده  یا خود سرپرست باشد : متقاضی زن در صورت: فوت همسر - مطلقه بودن
  • متقاضی باید دارای اجاره نامه معتبر باشد.
  • اجاره نامه باید به اسم  شخص متقاضی و دارای کد رهگیری باشد.
  • متقاضی نباید تاکنون از تسهیلات ودیعه مسکن استفاده کرده باشد.
  • حداقل 10 سال سابقه سکونت در شهر مورد نظر داشته باشد.
  • افراد تحت پوشش سازمانها ونهادهای حمایتی مانند کمیته امداد ، بهزیستی ، صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران لازم است تقاضای خود را ازطریق اینگونه سازمانها پیگیری نمایند.
  • متقاضی توانایی تامین ضمانت مورد قبول بانک را داشته باشد.

توجه : هرمتقاضی تنها یک بار به بانک معرفی می گردد لذا در صورت عدم تامین ضامن این بنیاد به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.