نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه بنیاد

تاریخچه بنیاد


بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اولین نهاد سازندگی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل گردید و با توجه به اهمیت مسأله مسکن محرومان به فاصله 10 روز پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی طی پیام مهمی در تاریخ 21 فروردین 1358 اقدام به افتتاح حساب 100 و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمودند. همچنین اساسنامه قانونی این نهاد انقلابی در تاریخ 19/09/1366 به تأیید مجلس محترم شورای اسلامی و در تاریخ 09/10/1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است که به موجب آن وظایف اصلی بنیاد مسکن معین گردید.


تاریخچه بنیاد مسکن استان یزد:
همزمان با فرمان تاریخی حضرت امام (ره) سومین شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی با اختصاص قسمتی از محل دفتر خود و معرفی مرحوم حجت السلام والمسلمین مناقب به سمت نماینده ولی فقیه و رئیس شوراء در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد به عنوان اولین شعبه در کشور فعالیت خود را آغاز کرد.