نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات فوتسال داخلی


مسابقات فوتسال با حضور 4 تیم بمناسبت بزرگداشت شادروان مهندس حسین زارعشاهی در محل سالن فوتسال بنیاد مسکن استان برگزار گردید. در این دوره از مسابقات تیم فوتسال معاونت پشتیبانی به مقام نخست دست یافت. همچنین تیم های حوزه مدیرکل رتبه دوم و معاونت مسکن شهری به مقام سوم دست یافتند.