معاون پشتیبانی در سیستم بنیاد دارای وظایفی است که بدین شرح می باشد:
این معاونت نسبت به بکارگیری منابع و امکانات سازمان در غالب اهداف و برنامه های پیش بینی شده اقدام می نماید. همچنین از سوی این معاونت گزارش و برنامه های لازم در خصوص استفاده صحیح از توانمندیهای کارمندان انجام می شود. همچنین ارائه طرح های لازم برای افزایش انگیزه کاری کارمندان و توسعه نیروی انسانی از اهداف و فعالیت های این معاونت می باشد.
معاونت پشتیبانی در بنیاد مسکن وظیفه بهینه سازی سیستم دریافت و پرداخت های نهاد را نیز به عهده دارد. کنترل کلیه خریدها, بررسی و کنترل نهایی اسناد حسابداری, بررسی و کنترل احکام و گزارش مالی, نظارت بر اجرای امور اداری در چارچوب قوانین و مقررات تا حصول اطمینان از رعایت دقیق و صحیح اصول و ضوابط حاکم بر آنها نیز از اهم وظایف معاونت پشتیبانی می باشد.
معاونت پشتیبانی شامل بخشهای می باشد که به طور مجزا به تشریح هر بخش می پردازیم.
الف) اداره امور اداری

این بخش که زیر نظر معاونت پشتیبانی فعالیت می کند وظیفه پیگیری کلیه امور مربوط به کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را از بدو استخدام و درحین کار به عهده دارد و مسائل مربوط به رفاه و بازنشستگی پرسنل را مورد بررسی قرار می دهد صدور کلیه احکام کارگزینی کارکنان, تکمیل پرونده آنان از حیث اسناد و مدارک قانونی, اعمال حقوق و مزایای کارکنان بر اساس دستورالعمل های مرکز, پیگیری امور حضور و غیاب پرسنل, تنظیم لیست حقوقی و ارائه لیست بیمه کارکنان و پیگیری صدور دفترچه بیمه و مسائل رفاهی کارکنان در طول سال از وظایف اداره امور کارکنان می باشد.
در بخش رفاهی برگزاری مراسم خانوادگی کارکنان, تامین برخی از ارزاق مصرفی کارکنان وسائلی از این قبیل نیز برعهده مسئول اداره امور کارکنان و رفاه می باشد.
این اداره بر امور حمل و نقل اداری در بخش وسائط نقلیه سبک و تامین سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان در حمل کار و سازمانهای زیربط در داخل شهر نظارت می کند. مسائل مربوط به ارزشیابی کارکنان در حین خدمت, ارتقاء جایگاه سازمانی کارکنان و رشد و توسعه نیروی انسانی در قالب بخش نامه های اداری از دیگر وظایف اداره امور کارکنان می باشد.
ب) اداره امور خدمات پشتیبانی:

این بخش زیر نظر معاونت پشتیبانی فعالیت کرده و وظیفه ارائه کلیه خدمات مورد نیاز پرسنل و واحدهای اداری نهاد را بر عهده دارد و فعالیت های عمرانی, بهسازی و بازسازی مسکن و سایر طرح ها و پروژه های این کارپردازان که به مامورین خرید معروفند بر اساس درخواستهایی که از سایر واحدها برای خرید کالا و یا انجام خدمات ارائه می گردد پس از مراجعه و بررسی مراکز تولید و عرضه کالا, خریدهای لازم را با استفاده از تنخواهی که در اختیار دارند انجام داده و کالاهای خریداری شده را به همراه اسناد مربوطه تحویل انبار مرکزی می دهند (انبار مرکزی نیز بخشی از مجموعه خدمات پشتیبانی می باشد)
اموال وارد شده به انبار پس از ثبت کامپیوتر و کد انبار بر اساس درخواست واحد اولیه از انبار خارج و تحویل واحد زیربط می گردد واحد خدمات و پشتیبانی موظف است کلیه خریدهای مربوط به مصالح ساختمان مانند: آهن, میله گرد, سیمان, تیر, چتایی (گونی قیرگونی) و کاشی و سرامیک را برای طرح های خانه سازی در شهرها و بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه در مناطق مختلف تهیه و درچارچوب آئین نامه و ضوابط بنیاد مسکن به آن مراکز ارسال نماید.
قابل ذکر است که تهیه و تامین وسائط نقلیه سبک برای ایاب و ذهاب موسسه در جهت انجام کارهای اداری, سرویس دهی و پشتیبانی رفت و آمد کارکنان در ابتدا و انتهای وقت ادری توسط این قسمت انجام می شود.
ج ) اداره امور مالی:

اداره امور مالی زیر مجموعه ای از معاونت پشتیبانی می باشد که در بخشهای مختلفی فعالیت دارد.
یکی از وظایف این بخش بررسی تنخواه مرکز استان و شهرستانهاست.
بخشی دیگر از اداره امور مالی, مربوط به تنظیم لیست حقوقی کارکنان, احتساب اضافه کاری و ماموریتهای آنان, بررسی مساعده پرداختی به کارکنان, بدهی های جاری پرسنل و تنظیم کسورات قانونی مربوط به حقوق پرسنل را بر عهده دارد.
صندوق نقدی نیز یکی از بخشهای امور مالی می باشد که بر حسب تصمیمات و دستورالعمل های مالی بعد از دریافت مجوزهای لازم از معاون پشتیبانی و رئیس حسابداری پرداختهای نقدی اداره را انجام می دهد.
آخرین قسمت از اداره امور مالی وظیفه بررسی حسابهای موقت شامل بدهکاران, بستانکاران, تنخواه گردانها, پیش دریافتیها, پیش پرداختیها و... را در طول سال به عهده دارد.
متصدی این بخش موظف است کلیه حسابهای موقت را در دو ماه پایانی سال بررسی, کنترل و کاربرگ مربوطه را تهیه نماید و بدهی طرفهای حساب را مشخص و اعلام کند
د) گروه برنامه ریزی و بودجه:

وظایفی که در محدوده فعالیت های این گروه قرار می گیرد بدین ترتیب است:
تهیه و تدوین بودجه سالانه بنیاد مسکن از حیث درآمد و هزینه و انطباق سر فصل های هزینه گرد بودجه مصوبی که در پایان هر سال مالی از سوی این گروه و با تایید معاونت ها به دفتر مرکزی بنیاد اعلام و تصویب می شود به عهده دارد. علاوه بر آن وظیفه مبادله موافقت نامه های طرح های عمرانی و پیگیری جذب بودجه و اعتبارات طرح های در دست اجرای سازمان را از حیث تخصیص و مصرف بودجه و کنترل امور پیمانکاران با موافقت نامه تنظیم شده و انجام پروژه بر اساس بودجه تخصیصی را به عهده دارند.
د) گروه فن آوری اطلاعات و سیستم ها:

همچنین وظیفه استقرار سیستم اطلاع رسانی و ثبت اطلاعات روزانه سازمان را به عهده دارد. استقرار سیستم کامپیوتر مرکزی که از سوی کاربران سیستم در واحدهای اداری حمایت و به کار گرفته می شود و همچنین در اجرای این سیستم مسائل فنی بخش کامپیوتر و امور مربوط توسط این واحد انجام می شود.
در این بخش کلیه اطلاعات مربوط به انجام فعالیت های عمرانی, پیشرفت های سازمان, آمار کارها و خدمات, جمع آوری, به هنگام سازی و دسته بندی در قالب فرم های مقایسه ای, مورد استفاده مدیریت سازمان قرار می گیرد.
یکی از کارهای مهم این بخش, که معاونت اقتصاد و برنامه ریزی در استقرار آن نقش دارد, اجرای سیستم اتوماسیون اداری است که واحدهایی مانند دبیرخانه اداری سازمان کلیه نامه های اداری را از طریق این سیستم اسکن و به کلیه کاربران و متصدیان اقدام کننده از طریق مرکز کامپیوتر ارسال و پس از رویت و اقدام کاربر, پاسخ لازم به نامه های مربوط از طریق این سیستم تهیه, سپس به دبیر خانه برگشت داده می شود و با درج امضای مجاز از سازمان خارج می شود.
ج ) گروه ذیحسابی:

این بخش زیر نظر معاونت پشتیبانی فعالیت می کند ، وظیفه پیگیری کلیه امور مربوط به حسابداری طرحهای عمرانی در چهارچوب موافقتنامه های تصویب شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عهده این واحد می باشد.
مغایرت بانکی حسابها در هر ماه ، بایگانی اسناد ، اسکن اسناد ، کنترل تنخواه به شهرستانها و پیگیری وصول اسناد هزینه تنخواه ، مکاتبه با بانکها در خصوص اخذ ، تمدید و ابطال ضمانتنامه های بانکی ، رسیدگی و کنترل صورت وضعیتهای ارسالی بنیاد شهرستانها و امور ماشین آلات و پیمانکاران و مشاورین ، تطبیق اسناد و صورت وضعیتها و پرداختها با قوانین و مقررات ، اخذ مفاصا حساب بیمه و مالیات ، اخذ سپرده حسن انجام کار پیمانکاران و واریز به حساب خزانه معین استان و اخذ شماره بستانکاری، در نهایت استرداد سپرده (پس از تائید واحد مربوطه) به پیمانکاران و مشاورین از وظایف این واحد می باشد.