« بازگشت

عنوان برتر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در جشنواره شهید رجایی

عنوان برتر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در جشنواره شهید رجایی
 در جشنوراه شهید رجایی استان یزد ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در اجرای مصوبات سفر استانی ریاست محترم جمهور به عنوان دستگاه برتر استانی معرفی و از مهندس علیرضا نادریان زاده مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با اهدای لوح تقدیر در این مراسم تجلیل شد.