« بازگشت

حل مشکل مسکن جوانان روستاهای شهرستان خاتم

حل مشکل مسکن جوانان روستاهای شهرستان خاتم
نشستی با حضور میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم ، دکتر قربانیان مدیرکل بنیاد مسکن استان یزد ، مهندس دهقان هراتی مدیر بنیاد مسکن شهرستان خاتم و حسینی سرپرست اداره حراست بنیاد مسکن استان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد. در این نشست موضوعات مهمی از جمله حل مشکلات زیرساختی احداث مسکن جوانان در روستاها ، اجرای طرح هادی روستاها و اجرای طرح اقدام ملّی مسکن درشهرستان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر ، تصمیمات لازم اتخاذ شد.