« بازگشت

جلسه با اداره اوقاف

جلسه با اداره اوقاف
جلسه بررسی اراضی مجاور پیچ اهرک روستای سانیچ شهرستان تفت با حضور معاونین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ، مدیرکل و معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در محل بنیاد مسکن استان برگزار شد. در این جلسه در خصوص رفع مشکل تصادفات این جاده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.