« بازگشت

برگزاری جلسه طرح اقدام ملّی

برگزاری جلسه طرح اقدام ملّی
به ریاست استاندار یزد برگزار شد.نشست های جداگانه بررسی اقدامات لازم جهت اجرای طرح اقدام ملّی مسکن و محرومین شهرستان اشکذر و فراهم سازی زمینه های تسریع در مسکن ایثارگران استان  ؛ با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راه و شهرسازی استان