« بازگشت

برگزاری جلسه با بانک مسکن

برگزاری جلسه با بانک مسکن
مدیر شعب بانک مسکن استان و جمعی از معاونین وی با حضور در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با مدیرکل و معاونین مسکن شهری ، پشتیبانی و بازسازی و مسکن روستایی دیدار و در خصوص تعاملات بیشتر گفتگو نمودند. دکتر قربانیان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد با اشاره به تجربیات کسب شده در طرح مسکن مهر و پیشتازی استان یزد در اختتام طرح مسکن مهر ابراز امیدواری نمود در طرح اقدام ملّی نیز با همکاری دستگاه‌های متولی ، این طرح نیز با موفقیت و رضایت متقاضیان به پایان برسد. صیدنبی حیدریان مدیر شعب بانک مسکن استان نیز در این نشست با اشاره به آمادگی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات طرح اقدام ملّی در استان گفت:  متقاضیان طرح اقدام ملّی مسکن می‌توانند همزمان با واریز مبلغ ودیعه طرح اقدام ملّی مسکن با سپرده گذاری در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن مبلغ تسهیلات دریافت شده طرح را به جای نرخ 18 درصد با نرخ 8 درصد و در پروژه‌های در محل بافت فرسوده با نرخ 6 درصد تقسیط نمایند. در ادامه این جلسه پیشنهاداتی جهت سهولت استفاده متقاضیان طرح اقدام ملّی مسکن از تسهیلات ارزان قیمت با استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم و همچنین تسهیل در پرداخت تسهیلات و بهسازی و نوسازی مسکن روستایی جهت مقاوم سازی منازل روستائیان مطرح گردید.