شرکت توسعه مسکن کویر

شـــرکت ســازمان تــوسعه مــسکن ایران در بـهمن ماه سال 1371 فــعالیت خود را آغاز و با پــشتوانه توان اجــرایی خـود توانسته است در سالهای اخیر در بخش مسکن شهری نقش موثری ایفا نماید و در حال حاضر دارای 9 شرکت تابعه و 3 نمایندگی اجرایی در سراسر کشور می باشد .

* شرکت توسعه مسکن کویر با زمینه فعالیت انبوه سازی ، سرمایه گذاری در صنعت ساختمان ، و خدمات مهندسی در سطح کشور می باشد.