به منظور تهيه نقشه براي متقاضيان و بر اساس مصوبات كميته چهار نفره استاني، مهندسين محاسب و معمار داراي پروانه اشتغال به كار مي‌توانند جهت تاسيس دفاتر فني و خدمات مهندسي با مراجعه به بنياد مسكن شهرستان محل اقامت خود و تكميل فرمهاي ثبت نام و ارايه مدارك ذيل اقدام نمايند.

  1. دو قطعه عكس4×3
  2. تصوير پروانه اشتغال به كار
  3. تصوير مدرك تحصيلي
  4. تصوير كارت پايان خدمت