بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اولین نهاد سازندگی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل گردید و با توجه به اهمیت مسأله مسکن محرومان به فاصله 10 روز پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی طی پیام مهمی در تاریخ 21 فروردین 1358 اقدام به افتتاح حساب 100 و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمودند. همچنین اساسنامه قانونی این نهاد انقلابی در تاریخ 19/09/1366 به تأیید مجلس محترم شورای اسلامی و در تاریخ 09/10/1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است که به موجب آن وظایف اصلی بنیاد مسکن معین گردید.


تاریخچه بنیاد مسکن استان یزد:
همزمان با فرمان تاریخی حضرت امام (ره) سومین شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی با اختصاص قسمتی از محل دفتر خود و معرفی مرحوم حجت السلام والمسلمین مناقب به سمت نماینده ولی فقیه و رئیس شوراء در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد به عنوان اولین شعبه در کشور فعالیت خود را آغاز کرد.